På en runsten från 1000-talet, funnen på Riksby ägor, kunde man tidigare läsa, att stenen rests till minne av bonden Björn, som bodde i Ulvsund.
Engagerad personal, vår personal stannar kvar.
Han var Sveriges statsminister under åren 18891891.
Dessa båda hus var knappast färdiga, när den gratis spelpengar utan insättning 48-årige fältherren gick bort i april 1651.Detta rum är det enda som har safety deposit box cost cibc kvar sin öppna spis och safe deposit key panelverk från 1600-talet.Bland senare ägare till Ulvsunda slott märks ätterna.Torstenson och hans godsinnehav är, fältmarskalkens väg (1924 Forstenavägen (1924 Hamrabacken (1930) och, restadsvägen (1924).Lennart Torstensons änka Beata De la Gardie, som var dotter till riksrådet Johan Pontusson De la Gardie och friherrinnan Catharina Christersdotter Oxenstierna af Eka och Lindö.Grindstolparna finns kvar men flyttades till slottsinfarten vid Boställsvägen, invid gamla Ulvsunda prästgård.Mangårdsbyggnaden, kallad Ulvsunda gård, uppfördes vid sekelskiftet omkring 1900 på stranden mitt emot slottet och där bodde Nils Persson-Nilsson själv.Av huvudbyggnadens ursprungliga inredning finns några detaljer med årtal kvar, en gjutjärnsrelief med Lennart Torstensons och hans makas, Beata De la Gardie, vapen är daterad 1646, och en skulpterad, också vapenprydd spis, som nu finns på Ållonö slott i Östra Stenby socken i Östergötland, har.Arkitekt var troligen Nicodemus Tessin den äldre.Som ung hade Bielke deltagit i Karl XII:s ryska fälttåg och hamnat i fångenskap i Bender.Och hon gifte om sig med riksrådet Ture Gabriel Bielke (16841763 som intresserade sig mera för sin släktgård Tureholms slott nära Trosa.Sevärdheter kring Lillsjön, Kulturstig 7, Bromma Hembygdsförening.
Ulvsunda grindstolpar, som ligger alldeles granne med prästgården, Ulvsunda prästgård, vid slottsinfarten till Boställsvägen, är från 1700-talet.
Kanalen leder Lillsjön ut i Ulvsundasjön.Foto: Nordiska museet, Stockholm.På den tiden hade byggnaden ett spetsigt tak av kopparplåt, byggt i tysk-holländsk renässansstil och slottsfasaden pryddes av alfresco-målningar föreställande romerska krigare med spjut i händerna, fyra meter höga.Fredric Bedoire, Svenska slott och herrgårdar, En historisk reseguide, Albert Bonniers Förlag, 2006, Ulvsunda, sidorna 330-331.Manbyggnaden i tre våningar hade enligt Suecian brant tak med hög frontespis och sirade gavlar.Sigfrid Siwertz har skrivit om detta i boken Selambs.
Trevinge motsvaras av Ulvsunda slott och Selambshof av Huvudsta gård.Mellan fönstren var det knektar målade i naturlig storlek i var och en av de tre våningarna, efter förebild från slottet i Heidelberg.
Åren var slottet "sinneslöanstalt".