slot på engelska

Mr President, I shall be brief as I have already used up my time slot.
Jag ska fatta mig kort eftersom jag redan har förbrukat min tid.More_vert, det finns tider för att lyfta, för att landa men också för att flyga över.EnglishThere are slots for taking off, for landing, but also for overflying.Liknande översättningar, liknande översättningar för "slot machine" på svenska slot substantiv, swedish to slot verb, swedish slots substantiv.English Mr President, it is difficult to make any real contribution to the services directive debate in a two-minute time - slot.EnglishI also understand that slots are not just about take-off and landings.Jag skulle ha önskat att Lindeperg hade fått en bättre tidpunkt och en mer välbesatt kammare för denna diskussion.More_vert Vi har beslutat att missbruk skall leda till att ankomst- och avgångstider dras in efter en varning.More_vert, jämfört med den nuvarande situationen bör inträde på marknaden med ankomst- och avgångstider utökas.EnglishIf Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.More_vert Det är inte ovanligt att flygbolag samlar på sig avgångs- och ankomsttider.More_vert Önskemålet att ompröva tilldelningen av ankomst- och avgångstider har funnits länge i parlamentet.
Översättningar exempel reactoon casino slot machine (även: fruit machine, one-armed bandit synonymer, synonymer (engelska) till "slot machine slot machine, english, copyright, princeton University.
I punkt 10, avgångs- och ankomsttiderna måste förbättras för turisterna.
EnglishI would also hope that the unavailability of slots will not be a barrier to joining the sisone4ALL.EnglishParagraph 10 states that the slots for tourists must be improved.Mer av, lär dig andra ord, english.EnglishI should be willing to sacrifice a few slots on my electioneering schedule to that end.More_vert, jag skulle med glädje avskaffa anföranden på en minut och byta till två minuter.Till Stockholms läns landsting får inga förfrågningar om vfu-platser göras i dagsläget.EnglishThis Commissioner is always present, whatever time slot she is given.EnglishThe thinking behind it slots perfectly into the overall 'philosophy' of the package in question.
EnglishI would be happy to abolish one-minute speaking time slots in favour of two minutes.
More_vert Principen bakom betänkandet passar perfekt in i den övergripande filosofin för paketet i fråga.

EnglishThere has to be greater access to the slots market than there is at present.
Det är svårt att ge ett regelrätt bidrag till debatten om tjänstedirektivet under loppet av två minuter.