Guldkant på vårt sätt, för oss handlar kvalitet inte om sånt som glimmar.
Hur uppfattade du anläggningens bemötande vid ankomst?
Den är en av Knivstas främsta fågellokaler, dock innebär vassbälten, täta videbuskage och beteshagar en utmaning för fågelskådning vid sjön.
Hur skulle du vilja klassificera "köket"?Vad tyckte du om tekniken i lokalen/lokalerna?Så att du och dina gäster kan äta en riktigt lång lunch, ta en spontan promenad i parken eller safe deposit box new york till och med två drinkar före maten om ni vill.Säbysjön är en av Upplands främsta rastlokaler för salskrake, brun kärrhök, havsörn, fiskgjuse och lärkfalk jagar regelbundet över sjön. .Men för oss handlar kvalitet också om att möta varje gäst med lyhörhet och respekt, att se till varje liten detalj och göra något extra för var och en som gästar oss.Väster om sjön finns både öppna åkermarker och beteshagar.Wedding - If there's one day in your life when you should feel like royalty, it's your wedding day.Noor is the perfect size for a wedding celebration, incorporating the marriage ceremony, reception and accommodation for your guests.På så sätt kan ni låta diskussioner och reflektioner flöda fritt under er vistelse.Conference - Noor Palace provides the relaxed atmosphere and privacy your group kalmartravet bingo needs for discussing confidential business and focusing on decisions without disturbance from other guests.Säbysjön fryser tidigt och är populärt bland skridskoåkare.You will also have your own dining room where the group can enjoy delicious meals, carefully prepared with seasonal produce in our palace kitchen.
Bäcken som förbinder sjön med, valloxen omges av lummig ädellövskog med en artrik lundflora.
Hur uppfattade du servicen i matsalen?
Låt de intressanta samtalen fortsätta, varje grupp som gästar Noors får avskildhet.Säbysjön ligger i Noor i Knivsta och är en grund, casino gratis spelletjes näringsrik sjö som under högsommaren är tätt bevuxen med näckrosor och andra vattenväxter.Perhaps with a ceremony out in the gardens, in a beautiful marquee or in one of the delightful nearby churches?Or we can provide inspiring ideas to suit all your requirements.Vad tyckte du om dusch och toalettutrymmet i ditt logirum?Hur behandlades era särskilda önskemål för exempelvis allergiker?Vi följer er - inte tvärtom.Ni arbetar i egen byggnad och äter i egen matsal.Den östra sidan utgörs av strövvänliga hagmarker och parkliknande ädellövskog vid Noors slott.So why not book your own palace?Mer vintertips hittar du här, säbysjön.Vad tyckte du om luften i lokalen/lokalerna?
Hur uppfattade du servicen i och kring konferenslokalen/lokalerna (utrustning, teknik etc)?Men när du väl kommit fram så får du som oftast god lön för mödan.
Hur uppfattade du anläggningens bemötande i samband med planeringen före konferensen?
Vad tyckte du om städningen i logirummet?