I och casino slots iphone med att skogskontot ligger före såväl räntefördelning som avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond råder stor handlingsfrihet för kapital som placeras på skogskonto.
Valtra A82 -11 Ålö Q35, Moheda M91 K35.Skogskonto och räntefördelning, med hjälp av skogskontot kan man räntefördela större skogsintäkter i sin helhet om man så önskar.Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättningen.I och med att kapitalet förs över till skogskontot kommer detta att kunna räntefördelas när pengarna tas ut från kontot.År 3 avslutas skogskontot och även det resterande beloppet på ca kr kan därmed kapitalbeskattas.Sista dag för insättning är när du lämnar in din självdeklaration.Antag att vi har ett fördelningsunderlag på kr och att fördelningsräntan är 8 procent.Kapitalet är dessutom skyddat för effekterna av framtida stormar och "baggeangrepp".Låt oss jämföra en skogskontoplacering med en placering på ett vanligt bankkonto för långsiktigt sparande.Du behöver inte längre bifoga insättningskvitto med deklarationen till Skatteverket.Detta ger ett underskott på 150 000 kr, vilket inte är tillåtet.Investeringskostnaden är ju inte direkt avdragsgill utan skrivs av genom årliga värdeminskningsavdrag under en tioårsperiod.Förhöjda insättningsbelopp gäller även för ersättning vid allframtidsupplåtelse om ersättningen deklareras i näringsverksamhet.Uttag från skogskonto kan räntefördelas och tas ut ur företaget för privat konsumtion eller användas för investeringar i företaget genom avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond.
Genom att använda sig av eventuella möjligheter till positiv räntefördelning kan dock överskottet i näringsverksamheten flyttas över till inkomstslaget kapital och där beskattas med en definitiv skattesats på 30 procent.Insättningar kan ske med delposter vid olika tillfällen under året.När beloppet tas ut från kontot skall det tas upp till beskattning.Årets fördelningsbelopp blir då 120 000.Insättning på skogskonto får inte orsaka underskott!Genom holland casino welk spel att gå omvägen via skogskontot kan man under pågående näringsverksamhet räntefördela fonderna.Fördelningsbeloppet för år 2 blir 134 400 kr, vilket innebär att vi kan ta ut detta belopp från skogskontot under år 2 till en skattesats på 30 procent.Insättning och uttag, de skogslikvider som du erhåller under året placerar du lämpligen på ett Skogslikvidkonto i avvaktan på Skogskontoinsättning som du normalt gör året efter utbetalning av skogslikviden.För att behållningen efter skatt på sparkontot år fem skall bli densamma som för skogskontot krävs en ränta före skatt på 1,21 procent.Har du fått anstånd med att lämna deklarationen förskjuts senaste insättningsdag i motsvarande mån.Insättningsbeloppen är maximerade till: 60 procent av likviden för rotsåld skog 40 procent av likviden för avyttrade skogsprodukter 40 procent av försäljningsvärdet för skogsprodukter som tagits ut under året Även försäkringsersättning ger rätt till skogskontoinsättning.Då betalas expansionsfondsskatten på den återförda delen av fonden tillbaka.Insättningen bör vara i jämna hundratal, men beloppet får inte vara så högt att det ger underskott i näringsverksamheten.Antag att vi har sålt en avverkningsrätt för 300 000 kr och att övriga kostnader i verksamheten uppgår till 270 000.
Insättning på skogskonto, som bekant får man sätta in 60 procent av likvider för avverkningsrätter och 40 procent av leveransvirkeslikvider på ett skogskonto.
Att ta ut pengarna från skogskontot och direkt använda dem till vägbygget kan leda till svåra skattekonsekvenser.