I Hyreslagen bestäms en del av hyresreglerna, i övrigt råder avtalsfrihet.
Marknadshyran är alltså i princip oberoende av hyresvärdens kostnader för lokalen och baseras istället på hyran för andra liknande lokaler i samma område.
Var uppmärksamma på vad som ingår i hyreskostnaden och vilka tillägg som tillkommer.
Om ni, som i exemplet ovan, har tecknat ett hyresavtal som löper i 5 år med en möjlig förlängning på 3 år måste ni för att undvika förlängning komma ihåg att säga upp avtalet minst 9 månader innan de 5 åren har gått.Det finns generellt små möjligheter att ta sig ur ett hyresavtal i förtid.Ja, det varierar såklart.Ett hyresavtal på bestämd tid upphör normalt att gälla vid hyrestidens utgång men om hyrestiden varat mer än 9 månader måste avtalet sägas upp för att det ska upphöra.Mycket hinner hända som påverkar verksamhetens behov.
Förskoleprojektets syfte är att inspirera personalen och barnen att äta egenodlade grönsaker.
En fråga som inte sällan ger upphov till diskussioner är vem som ska göra vad under hyrestiden.
Vplant AB har beviljats 70 000 kronor av ruth för finansiering av utvecklingsprojekten i samverkan.Tillsammans med en tredje års student casino mobile phone på gastronomprogrammet sätter vplant upp ett utvecklingsprojekt på två av Lunds kommuns största förskolor, Fågel Blå och Vildanden.De budgeterade kostnaderna för genomförande av utvecklingsprojekten i samverkan med Lundaförskolorna, HKR (gastronomiprogrammet och datavetenskapprogrammet) samt SLU Alnarp forskningsverkstad är 90 000.Hyresvärden däremot vill ofta försäkra sig om att lokalens användning inte förändras alltför mycket.Ni har hittat den perfekta lokalen för er verksamhet och det är dags att skriva hyresavtal.I hyresavtalet bör man skriva in vad lokalen ska användas till, exempelvis butik, restaurang, kontor eller verkstad.Hyrestiden är därför en av de allra viktigaste frågorna att diskutera när man skriver ett hyresavtal.Därmed frångås den grundläggande bestämmelsen i hyreslagen, att hyresvärden på tillträdesdagen ska tillhandahålla lokalen i det man kallar ett för ändamålet brukbart skick.Det kan vara så att hyresvärden har en annan lokal i sitt bestånd som är bättre lämpad för er verksamhet och som ni då kan byta till.Parterna har alltså stor frihet att i hyresavtalet komma överens om vilka regler som ska gälla den specifika uthyrningen.Om du till exempel bedriver ett café med öppettider dagtid så är det inte omöjligt att du framöver vill utöka din verksamhet till att även omfatta restaurangverksamhet på kvällstid.Hur lång hyrestiden ska vara är alltid en förhandlingsfråga.Skulle ni befinna er i en situation där ni önskar komma ur ett avtal rekommenderar jag dock alltid att ni talar med hyresvärden.

Ett alternativ är att teckna ett avtal som löper på obestämd tid, dvs.