Cover photo is slot machine vegas vic available under :me 'Unknown' license.
Podebusk, og senere adelsslægten, rantzau.Skånske Krig så bønderne i Kullen deres chance og brændte dele af det svenskejede slot.Wikipedia article written by contributors ( read / edit ).Sprogforskeren John Gabriel Sparfwenfeldt ejede godset i et par år, blev brødrene Peter Gotthard og Johan Henrich von Koch i 1734 ejere af godset.Efter flere ejerskift, hvor.Krapperup har traditionelt støttet og finansieret Brunnby kirke og Arilds kapel.I bunden af parken er en guldfiskedam med kinesisk-inspirerede røde broer, hvor fugle af forskellige arter trives.
Deres søn, Nils Christoffer Gyllenstierna var en fremragende botaniker og zoolog, og gjorde Krapperup til et videnskabeligt miljø.
Da loven om fideikommis ophævedes i 1967 overlod Gustav Gyllenstierna slottet og godsets 2750 hektar til Gyllenstierne-Krapperup stiftelsen.Bindingsværkslængen, der afgrænser avlsgården fra rosenhaven, er den gamle svinesti.Her og i det nordlige bindingsværkshus, tidligere gårdens værksted, er der nu cafe og en lille butik til Krapperups besøgende.Parken har en rosenhave, som ligger lige nord for slottet, buksbom beplantninger, staudebede og masser af rododendron.Krapperup slotspark er åben for offentligheden året rundt.Kunstgalleriet drives af Kullen Kunstforening.De la Gardie købte samtidigt en kulmine i nærheden og drev minedrift.Avlsbygninger med kunstgalleri og teater : Nord for den ydre slotsgård ligger avlsbygningerne, mod syd kostalden opført i 1812, som nu anvendes til musik og teater, granitbygningen mod øst, langs vejen er fra 1850 og huser kunstgalleriet og museum.Krognos eje frem til 1540, hvorefter det overgik til slægten.Peter Gotthard von Koch gjorde Krapperup den fideikommis for hans nevø Christopher Koch og hans arvinger.Bräcke mølle, som er ligger få hundrede meter syd for Krapperup, har tidligere tilhørt Krapperup, men ejes nu af Kullabygdens Hembygdsförening.
Indholdsfortegnelse, omkring midten af 1300-tallet skriver ridderen Peder Stigsen sig til Krapperup.