Måste man skriva något speciellt på fakturan?
Du ska inte ta ut någon moms från ett företag i ett annat EU-land och du ska heller inte betala in någon moms till Skatteverket när du sålt till en kund med VAT-nr inom.
Det finns olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst du säljer, den vanligaste momssatsen är 25, men även 12 och 6 är vanligt förekommande. .Om du säljer till företagskund utanför EU ska du inte lägga på någon svensk moms.När får bokföringen senareläggas?Antag att du köper en bok från Litauen med 9 bokmoms, då ska du ändå beräkna den fiktiva momsen på 6 eftersom vi har 6 bokmoms i Sverige.2 tredje stycket bokföringslagen (1999:1078) tillämpar kontantmetoden, ska i avvaktan på bokföring ordna verifikationerna i takt med att de mottas eller sammanställs.Lag (2010:1514).14 Ett företag, som med stöd av 5 kap.Ladda hem Lathunden för win slot machines pokemon fire red moms vid försäljning som Excel -fil här!Det är många som tycker det är krångligt med moms och ännu värre att hantera, eU-moms, men det har blivit allt vanligare eftersom det är så många IT och internetbaserade företag som säljer till hela världen idag.
Många tänker att det har att göra med riktningen för momspengarna, om jag betalar moms på en faktura till en leverantör borde det väl vara utgående moms för pengarna går ju ut från företaget när jag betalar inte sant?
Promikbook är som BAS alltså 4515 men du kan behöva lägga till det kontot själv.Använd inte Zervants Debet/Kredit funktion för att bokföra något som har med moms att göra för det kommer inte med i momsrapporten.Anskaffningsvärdet räknas då normalt som tillgångens marknadsvärde.Ska den fiktiva momsen beräknas med Svenska eller utländska momsregler?3 BFL framgår att bokslutstransaktioner ska bokföras i samband med att den löpande bokföringen avslutas.MEN du måste rapportera försäljningen.Konto, kontonamn, debet, kredit 1220, inventarier och verktyg, moms, leverantörsskulder 10000.
Så här fyller du i momsdeklarationen för tjänsteförsäljning till privatperson inom EU Moms vid försäljning av varor till kund inom EU När du som företagare säljer varor till kunder inom EU ska du normalt inte lägga på någon moms till företagskunder med VAT-nr.
När det gäller de skattemässiga avskrivningarna så kan man välja mellan 2 olika regler.