Spelaren spelar sin trea och tar in trean från bordet och säger tabbe på bitcoin casinos list fem.
Detta ska den som agerar ny giv annonsera.De numrerade korten har sitt vanliga nummervärde.Om värdet på det kort man spelar inte matchar det numeriska värdet av något kort, eller det numeriska värdet av en kombination av flera kort på bordet, så finns det inget att ta in och därmed kryper man.Given, lägg ut åtta kort bredvid varandra, från vänster till höger, med bildsidan uppåt.Det ligger J, 6, 4 och 2 på bordet.I det scenariot skulle bordet lämnas tomt på kort eftersom man tar bort alla klädda kort från bordet inför varje omgång.Varianter Om man är två spelare kan man även välja att ge fem kort till spelarna och sex kort på bordet, om man föredrar det.Ovanför de åtta korthögarna och till vänster om svithögarna finns fyra platser där man kan mellanlagra fyra valfria kort.Given spelar sitt sista kort som råkar vara en fyra.I den här varianten lägger man inte undan några klädda kort inför spelomgångarna, förutom klädda spaderkort förstås.Spelar man med sistan ska summan av spelarnas poäng bli.I korthögarna måste korten dessutom läggas varannat kort rött (hjärter eller ruter och varannat kort svart (spader eller klöver).Nästa spelare tar tabben med den andra ruter.Dessa kort samt den spelade åttan läggs i hög av tagna kort och du lämnar 9 och J kvar på bordet.Att gå ut innebär att man kunnat lägga ut olika stegar eller byggt på någon annans stege och inte har några kort kvar på handen.Alla spelare ska ha fem kort vardera och fem kort ska ligga på bordet.
Fortsätt dela ut korten i kortleken på samma sätt tills det tar slut på kort i kortleken.
En knekt kan exempelvis läggas på en dam.Kort som ligger fria kan när som helst dras till någon av de fyra mellanlagringsplatserna, förutsatt att platsen i fråga är tom.Efter att sistan gått är spelet slut och det är dags att sammanställa poängen.Du kan spela 7 och ta 6A, eller spela J och ta 64A.Det ligger hjärter 3 och spader 5 på bordet som möjliggör tabbe på åtta.Det ligger klöver 4, spader 7 och ruter J på bordet (tabbe på knekt).
Dessa fyra högar kallas för svithögar och placeras längst upp till höger på spelskärmen.

Personligen är det dessa kortspel som jag tycker är roligast att spela.