Trots ett flertal restaureringar under tidernas lopp har kyrkan i stort sett behållit sin ursprungliga prägel.
Sjösås kyrka från 1400-talet ligger vackert vid sjön Örken och på platsen har man funnit plankor som förmodligen kommer från en stavkyrka byggd på 1100-talet.
Några kristna Växjöbor gjorde.
Årsboken Kalmar län 1912-14 Oloph Bexell, "Har Kalmar en 'riktig' domkyrka?" Årsboken Kalmar län 1985 Sten.Allmogebyn är parhus och består av två spelautomater stena line lägenheter med egen ingång och trädgård.Altaruppställningen flankeras av två allegoriska kvinnogestalter varav den ena med framsträckt kalk representerar " Tron " och den andra med ett ymnighetshorn " Nåden ".Den består förutom av sarkofagaltaret av tre delar symboliserande Guds treenighet.Sedvanliga koppel och fria och fasta kombinationer.Årsboken Kalmar län 1973.Ryggpositiv I Huvudverk II Öververk III Svällverk IV Pedal Gedackt 8' Principal 16' Principal 8' Gedackt 16' Principal 16' Kvintadena 8' Principal 8' Rörflöjt 8' Hornprincipal 8' Subbas 16' Principal 4' Dubbelflöjt 8' Fugara 8' Tectus 8' Gedackt 16' Koppelflöjt 4' Viola di Gamba 8'.
8 År 1800 drabbades staden av en omfattande brand.
Taket på kyrkans tornabsid antändes.
Domkyrkan är Sveriges mest kärleksfulla barockbyggnad enligt Kalmar domkyrkoförsamling.Kyrkorna representerar en stor del av de byggnader vi har kvar sedan medeltiden och man kan i dem se utvecklingen fram till 1800-talets stora Tegnerlador.Den mest kända är en altartavla av Bertil Vallien, dopkällan av Kjell Engman och ett ljusträd av Erik Höglund.Dekorationerna på gavlar och torn i form av eldurnor och kandelabrar förgylldes.De små medeltida kyrkorna, måna av de medeltida kyrkorna lämnades kvar på vissa platser när de större byggdes.Kyrkan började uppföras 1660 då Karl X Gustaf var Sveriges kung.När han vilade kom en ängel till honom och befallde honom att resa en kyrka på en plats vid Växjösjön.Habo Kyrka är känd för sina vackra målningar.En anhopning av konstverk, fornminnen och kuriosa finns att.Den invigdes 1682 knappt halvfärdig av biskop Henning Schütte när Karl XI var regent.
Års restaurering skedde efter ritningar och arbetsbeskrivningar av stadsarkitekt J Fred Olson.På nedre plan finns fullt utrustat kök samt vardagsrum med matsal och öppen spis.
Från Gemaket är det vacker utsikt över det halländska jordbrukslandskapet.
Stenmassorna från kyrkmurarna kom delvis att användas i den nya befästningen kring Kvarnholmen.