Tenntorp har sitt namn efter ten som betyder gren, kvist, pinne.
På 1800-talet innehades stället under nästan 40 år av torparen Nils Hornberg.
Inskränkt förfoganderätt, fideikommissets innehavare förvaltar fideikommisset och disponerar dess avkastning, men får inte sälja eller belåna egendomen eller upplåta rättigheter utöver sin egen livstid.
Sen skulle jag få Nedre Slumnäs, några sjöbodar.I boken sökte af Kleen den förre kulturministern Marita Ulvskog för att få en förklaring till hennes beslut, men lyckades aldrig få kontakt med henne.Det sista han sa till mig var att jag bryr mig inte om familjen.De som bodde där skötte bommen över vägen och såg till att inga obehöriga kom in på godsets mark.Nuvarande stugan uppfördes kring sekelskiftet 1900.8 Stugan har troligen flyttats till sin nuvarande plats eftersom den inte finns inritad på kartan från 1722.Han säger också att det inte var förvånade att regeringen beslutade om förlängning och att markupplåtelser är lönsamt.Det stod i testamentet.Namnet förändrades över tiden, förmodligen på grund av skiftande uttal.När de ryska styrkorna drog vidare norr ut genom Baggensstäket hejdades de av överste Baltzar von Dahlheim som höll stånd tills Södermanlands regemente under ledning av Rutger Fuchs hann fram och slog tillbaka ryssarna.
Men hon är samtidigt en jordnära kvinna och började jobba som en av de första flygvärdinnorna på SAS i slutet på 1950-talet.När Magnus af Petersens dog 1994 var hans sista vilja att alla hans barn skulle få ärva godset.Snörom var bland annat bostad för klockaren vid Nacka gamla kyrka.Även Svärdsön hörde på 1700-talet till Erstavik men avstyckades från egendomen i slutet på 1800-talet.Jag skulle ha fått huset Erstaviks kvarn, halva huset i stan (Exp.Denna fastighet i Nacka, Erstaviks kvarn, fick Eva af Petersens ärva av sin pappa Magnus af Petersens, men hon blev utkastad från bostaden av sin bror.Idag omfattar godset 2 412 hektar mark och 1 200 hektar vatten (huvudsakligen Erstaviken ).I övrigt har jag ingenting att tillföra.Ältavägen 59177.3N 181047.3Ö /.285361N.179806Ö /.285361;.179806 Tenntorp Strax söder om Källtorp återfinns ytterligare en av Erstaviks tidigare utgårdar, som kallas Tenntorp.Erstaviksområdet är klassat som riksintresse för friluftslivet.Ältavägen N 181054Ö /.28194N.18167Ö /.28194;.18167 Tuppstugan Tuppstugan var ett tidigare båtsmanstorp och sedermera dagsverkstorp strax norr om Sandasjön.Godset dla piper bonus scale Erstavik i Nacka kommun utanför Stockholm är med marker värt cirka en miljard kronor.Huset utgör därmed kommunens äldsta bevarade byggnad.Bilder media Erstavik i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm Erstavik i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm Officiell webbplats).591524N 181422.5Ö /.25667N.239583Ö nya svenska casinon free spins /.25667;.239583 Snörom Det märkliga namnet (uttalas snör-om) härrör troligen från att den gamla landsvägen mot Erstavik gjorde här en kraftig sväng.
Fem minuter innan vi skulle godkänna testamentet så sa min bror Johan nej.