Der er sørget for frisk frugt og kaffe.
Skibsmodellen er en anna casino mobil velbevaret fuldrigger fra omkring 1730, og det er amtets ældste.Der blev bygget stort af stene; Ulsted fik en kirke.Det rokker en del ved sagnet, at den klokkestøber, hvis mærke er på klollen, kun skal have virket i Nordjylland.I kirken korbue hænger et stort egetræskrucifiks fra omkring 1500.I 1870-71 blev store dele af sideskibene nedrevet under ledelse af arkitekt Tvede.Dokkedal kirke har ophængt to kirkeskibe: Den navnløse skibsmodel er skåret i 1914 af Lars Peter Knudsen; hans søn, landpost Anders Peter Knudsen, Dokkedal, skænkede i 1959 modellen til den projekterede Dokkedal kirke.Når jeg som barn besøgte min farbror Niels og familie i Hals var vi altid henne og beundre en portal, som var bygget af oprejste hvalknogler.Granitten er blandet med kvadre af larvikit, der stammer fra området omkring Larvik i Sydnorge.Det første Langesø blev opført af rigskansler Antonius Bryske i 1554 samtidig med og i samme herreborg-stil som Egeskov, dog uden vandgrave.Det blev først færdiggjort august 1926 takket være en privat donation.Orglet vil tiltrække orgelkendere fra ind- og udland og give enestående koncertoplevelser.Gud Styrer selv sit Skib, Trods Vind og Veier og Vand, Mit Troes Anker ej skal slippe denne Mand.Oktober 1934 og første søndag casino cosmopol i advent 1935 blev kirken indviet.Kirken består af et langhus med våbenhus i vest; over langhusets vestgavl er der en korsprydet klokkekam.Indgangsportal består af seks søjler under en stor tympanon og ses kun fem andre steder i Danmark.En lille navnløs brig er anbragt mellem alter og prædikestol.
Det var det hurtigste skib på ruten fra Liverpool til San Francisco syd om Kap Horn.
Det passer fint med, at sildefiskeriet blomstrede op i årene efter 1680, så der igen blev en vis velstand i byen, og derfor kan vi godt betragte kirkens sildekåg som et minde om en fisker, hans stand og det erhverv, som Nibe skylder sin oprindelse.Vore kirkebygninger består alle af et kor, hvor alteret er placeret, og et langhus, hvor den kristne menighed sidder bænket.Mange års virke, en standsgave fra.På en af de øverste stole i langskibet findes navnet.En fregat, der er kommet sejlende til for 200 år siden (den blev fundet i strandkanten er kirkens eneste krigsskib.og udgør en gravplads med.Han fortæller: "Fregatten Jono er et smukt sejlskib med fuld sejlføring.Juni 2004 vil det nye kirkeskib være ét, de fleste i Hvide Sande kan forholde sig til; nemlig en fiskekutter af ældre dato.1 Genner Kirke omtales første gang i 1763 (under Øster Løgum Kirke og var på det tidspunkt en trækirke.Op hvor tankerne kan få luft, op, hvor ordene får en ny mening, op til kirkeskibet.Den berømte og efterhånden bedagede arkitekt nåede efter sigende aldrig til Skagen.Dette Skib viser vel ved det første flygtige Øiekast som et blot Billedværk; men ved nøiere Beskuelse og Eftertænkning faaer det en mangfoldig og dyb Betydning.Kirken har haft to kirkeskibe: Det første kirkeskib, ophængt 1915 bygget og skænket af styrmand.Stat her o christen Siæl og agt - Om noget Verdens Rige Med ald sin Herlighed og Pragt - Til dette Siun har Lige!Der blev til lejligheden komponeret et orgelmusikværk, Det er så favrt i Jelling at hvile af Pelle Gudmundsen-Holmgren.
Kirkens ældste skib, bygget omkring 1700.