Kui stuudiomängu loositud kandidaadiga ei saada loosimise päeval ühendust, kantakse protokolli vastav märge ning Eesti Loto võtab järgmisel päeval ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga.
Saatejuhi juurde tulevad võistkondade järjekorras neljandad mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt eelmiste küsimustega.Ülekande aluseks on korrektselt täidetud ja allkirjastatud Võidusumma väljamaksmise avaldus, mis on jõudnud Eesti Lotosse hiljemalt 10 töpäeva jooksul arvates saate salvestamise kuupäevast.Klassikaline bingo nurkademängukaart, mängureeglid muuda muuda lähteteksti.C) Kui teisena vastava kapteni vastus on populaarsem, hakkab seda küsimust edasi lahendama teisena vastanud kapteni võistkond.Kolmandas osas tuleb täis saada kõik ruudud.Kui registreerimise käigus ilmneb vähemalt üks allnimetatud asjaoludest, võistkond diskvalifitseeritakse:.1.1. .Mängija võib jätta küsimusele vastamise vahele ja paluda järgmist küsimust.Bingopallid, neid segavas masinas.8 Stuudiomängu võidud makstakse välja Eesti Loto reservfondist.Eesti Loto infosüsteem märgistab juhuslikkuse alusel TV-märkidega reedel, laupäeval ja pühapäeval müdud 250 kahe mänguväljaga Bingo loto piletit (edaspidi pilet).
Mängukonto loomine ja igakordne Mängukonto kasutamine (sh loteriipileti ostmine) loetakse Eesti Loto poolt Mängija kinnituseks kehtivate Üldtingimustega nõustumisel.
Küsimuste vastuste punktid korrutatakse neljaga.
Ühel Bingo Loto piletil on üks (1) või kaks (2) mängukombinatsiooni, mille numbrid on vahemikus ühest (1) kuni seitsmekümne viieni (75 mis paigutatakse arvuti poolt piletil 5 x 5 ruudustikku selliselt, et igas ruudus asub üks (1) number.Kui vastust tablool ei leidu, saab olemasolevad punktid esimesena vastanud võistkond.Kaptenid vajutavad esimese küsimuse esitamise järel vastamise nuppu ja kiirem saab õiguse vastata.Mängija vastamise ajalimiidiks on 5 sekundit.Tavamängu võitnud võistkonna võidusummaks on tavamänguga kogutud punktide kahekordne summa, kuid mitte vähem kui 400 eurot.1, võidud muuda muuda lähteteksti Kõik rahasummad (sh.Loe lähemalt, saade, Bingo Loto mäng, televisiooni meelelahutussaadete toimetuse juhataja Mart Normet, mesilane Mister Summa.Võidusummad kuni 35 eurot saate kätte igast lotomügipunktist.Salvestusele registreerunud kaptenid (koos oma võistkondadega) jagunevad võistluspaaridesse gratis bonus pokerstars vastavalt stuudiomängu koondprotokolli kandmise järjekorrale.
Igal esmaspäeval svenska spel poker nya klient kell.30 toimub sõltumatu vaatleja juuresolekul stuudiomängu registreerunud mängijate vahel loosimine, mille tulemusel selgitatakse välja 10 stuudiomängu kandidaati (edaspidi kandidaat).
Võistkond või tema liige hilineb.

Võistkonnas on vähem kui neli liiget.
Mängija saab korraga registreeruda mitme TV-märgiga pileti alusel.
1, konkreetses loteriimängus osalemist reguleerivad lisaks Üldtingimustele ka vastava loteriimängu mängureeglid.