Kvartalsrapport och presentation finns på m/reports, presskonferensen kan ses på m/webcast, börsmeddelandet finns på m/ose, för mer information kontakta : Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.
Och som poker fusklapp sin motpart hade cheferna företagets absolut skickligaste retoriker, konstaterar han.
Eller är det kundtjänstens servicegrad?
Händer det nu måste chefen jobba med individen.Sedan sitt senaste stora förvärv 2011 har Atea växt organiskt med omkring en miljard i omsättning per år på den svenska marknaden, och har idag över 2400 anställda.Företagets lönerörelse bestod i princip av att chefen förhandlade kvoter och budgetar med säljarna.Även konsulter belönades utöver lönen med individuell bonus utifrån sin beläggningsgrad.Rättviseaspekten påverkade också beslutet att ta bort individuella bonusar.Resultat Ateakoncernen Årsomsättningen för koncernen ökade med 12 procent till 31,2 miljarder norska kronor och ebitda blev 1 129 miljoner norska kronor.Som vd för Atea är jag stolt över att våra kunder ger oss ett fortsatt förtroende att hjälpa dem på deras digitala resa.Nu är byprojektet avslutat och by har gjort fantastiska framsteg.Att ha individuella samtal med medarbetarna och sätta mål som sedan följs upp.Atea hade under en period jobbat mycket med sina värderingar och slagit fast att det är laget före jaget som ska gälla i företaget, och att alla har ett personligt ansvar.Först var det en del hetsiga diskussioner bland medarbetarna och ledningen oroade sig för att det skulle bli en löneglidning, men det lade sig ganska snabbt, enligt Magnus Sallbring.Omsättningen under det fjärde kvartalet blev 9 096 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period 2015.Personlig bonus är något man har i avsaknad av bra ledarskap.Borås Region väst På vårt sätt.Unhcr och deras hjälparbete för flyktingar i Irak.Atea Publicerad: 08 februari 2017, 06:59.
Detta höjer på sikt hela byns standard.
Kunderna är idag extremt pålästa vilket ställer krav på oss som leverantör att involvera och utmana dem.Fokus ligger på: Jobbskapande aktiviteter, att alla barn ska få gå i skolan.Sättet att tänka i förhållande till marknaden är mycket mer offensivt.Framförallt steg efterfrågan på molnbaserade tjänster som hybrid datacenter, managerade säkerhetstjänster och integrationstjänster.Ateas byprojekt startades i november 2014 och avslutades reactoon casino alltså 2016.Ateas resultat (ebitda) 2016 steg med 13 procent till 404 miljoner kronor.500 familjer i Syrien har fått vår gåva om 500 matpaket via.Det som hände tidigare var att säljare med en stor andel rörlig lön som inte sålde något slutade ninja kasino trustpilot på företaget.Ett bra exempel är Atea Coders Club där våra anställda utbildar varandra i programmering, en kompetens som kommer att vara avgörande framöver, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.
Samtliga affärsområden visar bra tillväxt till stor del drivet av kundernas behov av att digitalisera.