Välkommen till oss och ta del av vår gemenskap!
Vår personal består av engagerade lärare, coacher, studievägledare, kuratorer, administrativ personal och skolledare.Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida arbete.Vi skapar förutsättningar att växa som individ.Denna sida visar endast utbudet.Barn i åldersgruppen 3 till 5 år, kan välja att nyttja den avgiftsfria vistelsetiden på 15 timmar per vecka som är allmän förskola och lagstadgad.Alla har en medfödd förmåga att lära och utvecklas.Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska.Vår värdegrund, vår värdegrund bygger på människors lika värde.Dessa utbildningar utformar vi tillsammans med branschen så att de återspeglar de krav på kompetens som ställs.Under semesterperioden slår åtta förskolor ihop och blir.ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet.I Nykvarn löper lärandets röda tråd genom våra förskolor, skolor och genom vuxenutbildning.I samverkan med flera parter, vi har särskilt lång erfarenhet av yrkesutbildningar, speciellt inom handel, barnomsorgen, vård, hotell och turism, där fokus ligger på att deltagarna ska få en anställning efter sin utbildning.De kommunala förskolorna i Nykvarn har gemensam sommarförskola under veckorna 28-32.
Vi ger alla våra deltagare och medarbetare möjligheter att utveckla kompetenser som är hållbara över tid.
I Nykvarn finns åtta kommunala förskolor och en förskola i privat regi.
Befolkningen i Nykvarn ökar mest jämfört med alla kommuner i hela landet.Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndighet inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.Nykvarn är en ung tillväxtkommun.Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål.Vi kommer från olika generationer och kulturer något som ger en spännande blandning av erfarenhet och nytänkande.O.m augusti det år barnet fyller.Distans, inkl lärlingsutbildningarEndast lärlingsutbildningarExkl.Det är genom att vara lyhörda, flexibla och sätta dig som deltagare i fokus som vi hjälper dig att nå dina mål.Du kan välja att läsa på dagen, kvällen, lördagar eller vedonly nti bonus distans.All undervisning är gratis.Vi är övertygade om att det ökar lusten och stimulerar till att ta ansvar för sin utveckling.ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997.